Math Express
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  รายวิชาที่เปิดสอน

• ระดับอนุบาล – ทุกวิชา 
• ระดับประถมศึกษา – คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ติวสอบเข้า ม.1 เช่น รร.สาธิต มช. และ รร.ยุพราชวิทยาลัย เป็นต้น, ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ, ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ, ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท. และอื่นๆ 
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ติวเข้า ม.1 เช่น รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ รร.เตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น, ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท., ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ และอื่นๆ
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์, ติวสอบโควตา มช., ติวสอบ GAT/PAT, ติวสอบแข่งขันโอลิมปิก สอวน., ติวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ และอื่นๆ
• ระดับมหาวิทยาลัย - แคลคูลัส, สถิติ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, บัญชี, คอมพิวเตอร์, กลศาสตร์ และอื่นๆ
• ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม และพม่า และอื่นๆ ทั้งเรื่องไวยากรณ์และการสนทนาสำหรับทุกระดับชั้น
• รายวิชาอื่น –คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ภาษาล้านนา ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และรายวิชาอื่นที่ผู้เรียนสนใจ


ลักษณะรายวิชาที่เปิดสอน

   การเรียนเสริมการเรียนในชั้นเรียน – สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคู่ขนานกับการเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

   การเรียนล่วงหน้า – สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้มีการบริการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ต้องการเรียนล่วงหน้าหลายปีด้วย

   การติวสอบเข้า – เน้นการสอบเข้าสถานศึกษาต่างๆ และการชิงทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคอร์ส TOEFL, IELTS, SAT, GMAT และ GRE

   การเรียนภาษาต่างประเทศ – ซึ่งรวมถึงการเรียนภาษาที่ไม่อยู่ในหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเน้นการนำเอาไปใช้จริง โดยผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

   การเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ – สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อนำไปใช้งาน

   การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนข้ามหาวิทยาลัย – สำหรับนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยแล้ว และต้องการเรียนปรับพื้นฐานและเรียนล่วง เพื่อทำให้ผลการเรียนในระดับชั้นปี 1 ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนจบภายในเวลาที่ หลักสูตรกำหนดไว้

   การเรียนระดับมหาวิทยาลัย – เน้นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนบางรายวิชา โดยผู้สอนจะเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.