Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


ภาพกิจกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
124/33 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
© 2017 Math Express. All Right Reserved.