Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง

ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


ภาพกิจกรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.