Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  ค่ายบูรณาการคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


ที่มาและกิจกรรม

ค่ายบูรณาการคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์ ครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่าย 1 วัน ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน87 คน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย “การคำนวณหาระยะทาง พื้นที่ และขนาดสิ่งก่อสร้างในอดีต” “คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ กับศาสนสถาน” “บูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับการศึกษาทางโบราณคดี” “ส่องฟ้าดูดาว” และ “สันทนาการ” โดยน้องๆได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน มีการสอนข้อมูลทั้งเชิงทฤษฏีและทำกิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ภาพกิจกรรม

 

   
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.