Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนโรงเรียน แม่เมาะลำปาง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


ภาพกิจกรรม


ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม

“ประทับใจ คือ ได้สูตรการคิดเร็ว รู้เพิ่มเติมจากที่เรียนอยากให้มาจัดอีก สนุกสนานมากๆค่ะ ชอบมาก ”
สุธินี ประสาท

“ประทับใจในการสอนของอาจารย์มาก เพราะอาจารย์สอนไวและเข้าใจง่าย ให้ความรู้ในด้านต่างๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการซื้อขายและด้านต่างๆอีกด้วย ”
ถิรไทย วงศ์เก๋

“สนุกมากคับ จะนำเอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และชีวิตประจำวัน อยากมีการอบรมเข้าค่ายแบบนี้อีก ”
อัมฤทธิ์ ประสม

“มีความสุขมากที่ได้มาเรียนรู้ และการหาสูตรคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกมากขึ้น ”
ธัญทิพ อินต๊ะวรรณ

“สามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือได้คล่องตัว สามารถนำไปคิดเวลาซื้อของได้รวดเร็ว สามารถคิดเร็วได้ สามารถทำการบ้านคณิตศาสตร์ได้เร็วได้ถูกต้อง ”
กานติมา วงศ์เปีย

       

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.