Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

ค่ายวิชาการ

ค่ายวิชาการ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


ภาพกิจกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
124/33 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
© 2017 Math Express. All Right Reserved.