Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive Program (IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่


สไลด์โชว์


ภาพกิจกรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.