Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการแสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


ที่มาและกิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการแสนสุข ครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่าย 1 วัน ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 72 คน จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม” “เจดีย์สูงแค่ไหน พวกเราก็หาได้” “การบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี” และ “สันทนาการ” โดยน้องๆได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน มีการสอนข้อมูลทั้งเชิงทฤษฏีและทำกิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ภาพกิจกรรม

ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม

“สนุกน่าลุ้น พี่เลี้ยงหล่อกว่าผม สถานที่เงียบสงบ สะอาด”
เด็กชายเหมกิตติ์ หน่อแก้วเจริญ

“ชอบมุก กิจกรรม พี่เลี้ยง”
เด็กชายวัชรพล เปลี่ยนปลูกสัตย์

“ชอบกิจกรรมวัดความสูงเจดีย์”
เด็กชายจิรายุทธ ศรีจักร

“ชอบวัดอุโมงค์ ชอบวิทยากร (ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์)
เด็กหญิงดลนภา วาระวงค์

“พี่เลี้ยงใจดี ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ชอบ อ.อติชาต เวลานำเสนอ”
เด็กหญิงเปี่ยมสุข คีรีไกวัล

“ชอบกิจกรรมทุกกิจกรรม”
เด็กหญิงกวินทรา วิริยบุล

“อาหารอร่อยดี พี่เลี้ยงน่ารัก ได้ความรู้มากมาย”
เด็กหญิงยสุตมา ปารมณ์

“พิธีกร สวยทุกคน”
เด็กชายบัณฑิต ธาตุอินจันทร์

“พี่เลี้ยงทุกคน น่ารักมาก”
เด็กชายกฤตธนิจ สมปั่น

“สถานที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ วิทยากรสอนสนุก”
เด็กหญิงฑิฆัมพร มีสมศักดิ์

“พี่เลี้ยงใจดีมาก ตลกดีค่ะ กิจกรรมก็สนุก”
เด็กหญิงสาธิตา ยอดยิ่ง

“ชอบกิจกรรมที่ทางค่ายจัดมา ชอบพี่เลี้ยงเพราะดูแลดี”
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ จิ๋นสุข

“สถานที่เป็นธรรมชาติมาก”
เด็กชายจักริน นัยเนตรสุวรรณ

“ชอบทุกกิจกรรม วิทยากรพี่เลี้ยงน่ารัก อาหารก็โอ สถานที่ดี”
นางสาวชญาเกษ ตระกูลชินสารภี

“ตอนที่ได้ไปอุโมงค์มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะภาพฝาผนัง”
เด็กหญิงศิริกมล พุทธรัตน์

“พี่เลี้ยงดูแลดีมาก พี่ๆวิทยากรบรรยายได้ดีมาก กิจกรรมสนุก”
เด็กหญิงอลิศา สำราญ

“ชอบทุกอย่างในค่าย กิจกรรมในฐานสนุก พี่เลี้ยงน่ารัก”
เด็กหญิงมัศยา แสงธิ

“กิจกรรมที่ชอบคือ การวัดความสูงของอุโมงค์ วิทยากรให้ความรู้ดีมาก พี่เลี้ยงดูแลดีมากและเป็นกันเอง”
เด็กหญิงพรทิพย์ มาลาหวด

“ชอบการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ พี่เลี้ยงดูแลดีมาก กิจกรรมสนุก”
เด็กหญิงลักษมี ดำรงรักษ์เสรี

“วิทยากร(พี่หนุ่ม) อธิบายได้สนุก เร็ว และเข้าใจดีมากๆ พี่เลี้ยง(พี่กรุ๊ป) ใจดี เฮฮา และเล่าเรื่องให้ฟังตลอดเลย สถานที่ที่จัดก็สะดวก เย็นสบาย”
เด็กหญิงมาเล ย่างจา

“ชอบกิจกรรมจัตุรัสล้านนาสนุกมาก พี่เลี้ยงเป็นคนดีเป็นที่น่าเคารพและช่วยได้”
เด็กชายศรัณย์ภัทร สุนันตา

“ชอบวัดอุโมงค์ จัตุรัสล้านนา พี่เลี้ยง(ไนซ์)”
เด็กหญิงดรัลพร ชุ่มแก้ว

“ชอบวัดอุโมงค์ จัตุรัสกล พี่เลี้ยง อาหาร”
เด็กชายจักรพันธ์ ดวงธิมา

“ชอบทุกอย่างที่เป็นที่นี้”
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขวันดี

“ชอบกิจกรรมชมวัดอุโมงค์”
เด็กหญิงสุพัตร คำแก้ว

“พี่เลี้ยง นิสัยดี เป็นคนขำ สนุก”
เด็กชายธนากร อินธิมา

“พี่เลี้ยงให้ความเฮฮา และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม และให้คำแนะนำด้วย วิทยากรก็ให้ความรู้มากมาย”
เด็กหญิงชิดชนก อภิชาตบวรวงศ์

“การทำกิจกรรมเจดีย์สูงแค่ไหน และตอนเดินดูภาพภายในอุโมงค์ และเจอตัวจริงของอาจารย์อติชาต(หนุ่ม) ดีใจมาก และขอบพระคุณอย่างสูง”
นายศรายุทธ สุภา

“ชอบกิจกรรมยันต์ พี่แพรน่ารัก ใจดี คอยเทคแคร์ ดูแล”
เด็กชายพงษ์พล แสงน้อง

“วิทยากรทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะ กิจกรรมวันนี้สนุกมากๆค่ะ ได้เห็นอุโมงค์และที่ต่างๆค่ะ”
เด็กหญิงอภิรุจี แซ่ว่าง

“กิจกรรมที่เดินในถ้ำดอกไม้”
เด็กชายกฤษณะ ปาอุดร

“ชอบทุกอย่าง ทั้งกิจกรรม อาหาร สถานที่”
เด็กหญิงจิตรกัญญา กิมนาคำ

“ชอบและประทับใจทุกๆกิจกรรม พี่เลี้ยงและวิทยากรน่ารักมาก และในแต่ละกิจกรรมก็สนุกและได้ความรู้ใหม่ๆในทุกๆกิจกรรม”
เด็กหญิงเปมิกา โชติสุขรัตน์

“ประทับใจกิจกรรมชมอุโมงค์ วิทยากรพูดคุยสนุกและพี่เลี้ยงดูแลดี”
เด็กหญิงฉวีวรรณ จันทร์แก้ว

“มีการได้ร่วมเล่นฐานกิจกรรม ได้คิดเลข ได้ความรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง”
เด็กชายธีรเทพ ปัญญา

“สิ่งที่ประทับใจในค่ายประทับใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร พี่เลี้ยง อาหารและสถานที่”
เด็กหญิงนัทหทัย รัตนศรัณย์กุล

“สำหรับค่ายในครั้งนี้ประทับใจทุกๆอย่าง และที่สำคัญมีพี่เลี้ยงใจดีและน่ารัก”
นางสาวอัญญารัตน์ อำรุงคงคา

“ชอบกิจกรรมชมวัดอุโมงค์ อาหารอร่อย กิจกรรมสนุก”
เด็กหญิงเมธินี ทวีสุข

“กิจกรรมดีมาก นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม”
นายกานต์ ปากหวาน

“ชอบกิจกรรมการหาจำนวนดอกไม้ ชอบบรรยากาศของที่นี่ รู้สึกสนุกมาก”
เด็กหญิงชนณิช ไทยใหม่

“ทุกสิ่ง เพราะ ทุกคนใจดี เป็นกันเอง แต่กับข้าวไม่อร่อยเลย”
นายศุภชัย อ้นมณี

“ชอบกิจกรรมต่างๆ เพราะได้ลงมือทำจริงๆเห็นของจริง”
นางสาวศิริพร คำปัน

“ชอบกิจกรรมในค่ายทุกอย่างสนุกมากๆ ค่ายนี้สอนให้ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้”
นางสาวสุหัตชา กาวีย์

“ประทับใจกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมา และอธิบายเนื้อหาได้ละเอียดเข้าใจได้ง่าย”
นางสาวประภัสสร ยิ้มทอง

“ชอบทุกอย่างประทับใจทุกอย่างค่ะ พี่เลี้ยงน่ารัก เทคแคร์ดีค่ะ สนุก”
นางสาวภิณญดา จีนประชา

“ทุกอย่างคือดี สนุก พี่เลี้ยงน่ารัก”
นางสาวจารุภัทร ชัยรักไพบูลย์กิจ

“ชอบกิจกรรมที่นำหลักคณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวิตจริง”
นายคริสต์ ณ เชียงใหม่

“ชอบอาหารและกิจกรรมนี้มากครับ แต่ที่แน่ๆโคตรชอบพี่เลี้ยงเลยครับ”
นายขจรศักดิ์ จะอือ

“ได้เอาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้จริง”
นายชญานนท์ ดาวเรืองศรี

“สถานที่ พี่เลี้ยง อาหาร วิทยากร (ชอบทุกอย่างค่ะ)”
นางสาวพิชญาภา เชียงมั่น

“พี่ๆเป็นกันเอง ดูแลดี กิจกรรมสนุก ปรึกษาเรื่องที่ไม่เข้าใจกับพี่เลี้ยงได้”
นางสาววรดา มะโนคำ

“ประทับใจทุกอย่าง”
นางสาวชรินรัตน์ อินทะไชย

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.