Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง
สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 23

วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 22

9 มีนาคม 2561
ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 21

7-8 มีนาคม 2561
ณ จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 19

27-28 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิต จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 18

19 - 20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 17

9 - 10 พฤษภาคม 2561
ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 16

7 - 8 เมษายน 2561
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 15

19-20 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 14

18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ พังปริงบีชรีสอร์ท จังหวัด นครศรีธรรมราช
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 13

10-11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 12

29 - 30 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี จังหวัด บุรีรัมย์
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 9

18-19 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ร้านเพื่อนรัก กทม.
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 8

9-10 กันยายน 2560
ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 7

27 - 28 กันยายน 2560
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 6

17 - 18 กรกฏาคม 2560
ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 5

16 กรกฏาคม 2560
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 4

24 - 25 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 2

1 - 2 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
นำโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 1

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นำโดย ดร.ศิริวรรณ  เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน Math Express


 


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.