Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

 

  ประมวลภาพค่าย

หน้าที่ : 1   -   2

Hi10 12/62 ค่ายคิดบวก

ค่ายคิดบวก
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 11/62 ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 4

ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 4
วันที่ 6-8 เมษายน 2562
ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 10/62 ค่ายทัศนศึกษาและค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายทัศนศึกษาและค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 9/62 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง

ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 18-21 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 8/62 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 7/62 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 6/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 5/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 4/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคปกติ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 3/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 20 มกราคม 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 2/62 ค่ายบูรณาการ

ค่ายบูรณาการ
สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 มกราคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


Hi10 1/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 11-12 มกราคม 2562
ณ โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 29/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่
วันที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 28/61 ค่ายคิดบวก และ ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายคิดบวก และ ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
โรงเรียน สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
ณ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 27/61 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน อนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 26/61 ค่ายคณิตศาสตร์บุณณาการแสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์บุณณาการแสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียน ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 25/61 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน อัชสัมชัญ ระยอง
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ณ อัชสัมชัญ ระยอง
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 24/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน(Career Camp)

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน(Career Camp)
สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน จตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 23/61 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน วิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 21/61 English Camp with STEM Education

่English Camp with STEM Education
for Mini English Program Student (Grade 3-6)
Anuban Phisanulok school
on 24 - 27 Auguest 2018
at the 700th Anniversary Chiang Mai Sports complex


MX Camp 20/61 ่ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

่ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียน สรรพวิทยาคม จังหวัด ตาก
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียน สรรพวิทยาคม จังหวัด ตาก
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 19/61 ค่ายบรูณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ค่ายบรูณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียน สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2561
ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 18/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 17/61 ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 14/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


MX Camp 12/61 - 13/61 ค่ายวิชาการ

ค่ายวิชาการ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 11/61 ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 2

ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 2
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมเชียงดาว ฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 10/61 ค่ายคุณธรรมนำความรู้

ค่ายคุณธรรมนำความรู้
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 18 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 9/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 8/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันและคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 7/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 6/61 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 5/61 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนตรสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/61 ค่ายดาราศาสตร์แสนสุข

ค่ายดาราศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มกราคม 2561
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/61 English Competence Development Camp Integrated with Science and Mathematics

English Competence Development Camp Integrated with Science and Mathematics
for Chiang Rai Municipality School 6 ME Plus Students
26 - 28 January 2018
at the 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai


MX Camp 2/61 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 12-13 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 1/61 ค่ายบูรณาการ

ค่ายบูรณาการ
สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศตรีธรรมราช
วันที่ 2 - 9 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 31/60 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง

ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 30/60 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 29/60 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2560
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 28/60 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
วิทยาลัยพาณิชยการณ์เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 27/60 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 26/60 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 25/60 ค่ายพาณิชยการณ์ล้านนา

ค่ายพาณิชยการณ์ล้านนา
โรงเรียนพาณิชยการณ์ล้านนา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 23/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน สาธิต มช

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน สาธิต มช
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 22/60 ค่ายคณิตศาสตร์และทักษะชีวิต

ค่ายคณิตศาสตร์และทักษะชีวิต
สำหรับนักศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 18/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษา นักศึกษาภาควิชาเคมีและภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 17 กันยายน 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 16/60 ค่ายเตรียมความพร้อม

ค่ายเตรียมความพร้อม
สำหรับนักศึกษา วิทยาลัย สื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 15/60 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนโรงเรียน บางมูลนากภูมิวิทยาคม
วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 14/60 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนโรงเรียน แม่เมาะลำปาง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 12/60 ค่ายค้นหาอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 11/60 ค่ายค้นหาอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียน จุฬาภรณ์เลย
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 10/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ฯ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ฯ โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 9/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19 เมษายน 2560
ณ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 8/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4
วันที่ 4 เมษายน 2560
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 7/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 6/60 ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแสนสุข

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 29 มกราคม 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 5/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/60 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/60 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนครสวรรค์ หาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 14-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 2/60 English Competence Development Camp

English Competence Development Camp Integrated with Science and Mathematics
for Chiang Rai Municipality School 6 ME Plus Students
6-8 January 2017
at the 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai


MX Camp 1/60 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
วันที่ 4-5 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 17/59 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 16/59 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2559
ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 13/59 ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ แสนสุข

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1, 4 และ 5
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 12/59 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2559
ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 11/59 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Science ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 10/59 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive Program (IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 9/59 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559
ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 8/59 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
จำนวน 84 คน
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express


MX Camp 7/59 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
วันที่ 2 กรกฏาคม 2559
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 6/59 ค่ายโครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 5/59 ค่ายโครงการคณิตศาสตร์ไม่อยากอย่างที่คิด

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/59 ค่ายคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23-26 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/59 ค่ายบูรณาการคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 2/59 ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 1/59 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


หน้าที่ : 1   -   2


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.