Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

 

  ประมวลภาพค่าย

หน้าที่ : 1   -   2

MX Camp 19/58 ค่ายเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 18/58 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 17/58 กิจกรรมคณิตคิดบูรณาการ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 16/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 14/58 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 12/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 11/58 ค่ายคณิตศาสตร์เสริมหลักสูตร

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 10/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 9/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 6/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก
วันที่ 21-23 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/58 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
13-16 มีนาคม 2558 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก และ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 24-25 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 2/58 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 16-18 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 1/58 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 5-6 โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 14/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express s

MX Camp 13/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-6 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 24-27 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 12/57 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 11/57 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนดรุณพัฒนา
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัดลำพูน
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงาน Math Express

MX Camp 10/57 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงาน Math Express
MX Camp 9/57 ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 2
ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 2
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Math Express

MX Camp 8/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2557
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 7/57 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัด ลำพูน
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัดลำพูน
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 6/57 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 5/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วันที่ 11-12มีนาคม2557
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Math Express

MX Camp 4/57 ค่ายคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วันที่ 7มีนาคม2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงานสถาบัน Math Express

MX Camp 3/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่


จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 2/57 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
วันที่ 25-27 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่


จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วันที่ 11-12 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 14/56 ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการแสนสุข


สำหรับนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จ.ลำพูน

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 13/56 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 8-11 ตุลาคม 2556
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 12/56 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 15 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 11/56 ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 กันยายน 2556
ณ บ้านพักทัศนาจร จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 10/56 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 9/56 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนชั้นประถม โรงเรียน นันทชาติพรีสคูล จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ณ โรงเรียน นันทชาติเกรดพรีสคูลและเกรดสคูล เขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 8/56 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน นันทชาติพรีสคูล จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ณ โรงเรียน นันทชาติเกรดพรีสคูลและเกรดสคูล เขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 7/56 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนชั้นประถม โรงเรียน นันทชาติพรีสคูล จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2556
ณ โรงเรียน นันทชาติเกรดพรีสคูลและเกรดสคูล เขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 6/56 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข


สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนันทชาติพรีสคูล จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2556
ณ โรงเรียนันทชาติเกรดพรีสคูลและเกรดสคูล เขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 5/56 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
วันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2556
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/56 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2556
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/56 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ฝันรักรีสอร์ท จังหวัด เชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 2/56 ค่ายวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 1/56 ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
วันที่ 25 -27 มกราคม 2556 
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 4/55 ค่ายภาษาอังกฤษแสนสุข

     สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโครงการ Mini English Program (MEP)โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2555
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 3/55 Math, Science & English Camp
สำหรับนักเรียนหลักสูตร MEP (Mini English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 ค
วันที่ 2-
4ธันวาคม 2555
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

MX Camp 2/55 ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555
ณ ฝันรักรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express


MX Camp 1/55 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข (Happy Math & Sci Camp)

สำหรับนักเรียนห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 122 คน วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาน Math Express

หน้าที่ : 1   -   2


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.